Çevre Politikamız

Verde Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. olarak hedefimiz; Türkiye’de zeytinyağı tüketim miktarını arttırmak, kaliteli ürünleri piyasaya sürmek, zeytinyağında farklılık sunarak tüketici beğenisini kazanmak ve çevre kirliliğini azaltacak prosesler kullanarak gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmaktır.

Başlıca Hedeflerimiz:

  • Üretimde çevre dostu girdiler kullanmak,
  • Geri dönüşümlü ambalajlar kullanarak hammadde ve enerji tasarrufu sağlamak,
  • Üretim proseslerinde oluşabilecek çevresel kirlilikleri kaynağında önlemek ve zararlarını minimuma indirmek,
  • Üretim sürecinde ve sonrasında ortaya çıkan atıkların çevre mevzuatı gereğince geri kazanım veya bertaraf edilmesini sağlamak,
  • Hava, su, toprak kirliliğine neden olabilecek acil durumlar için çevresel riskleri belirleyerek gereken önlemleri almak,
  • Yapılacak yeni yatırımlarda enerji ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılacağı çevresel etkenlerin değerlendirileceği politikaları uygulamak,
  • Faaliyetlerimizden etkilenen topluma ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için; çalışanlarımızı, müşterilerimizi bilinçlendirerek ilgili çevre mevzuatı gereklerini karşılamak ve geliştirmek,
  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarını da yerine getirmek suretiyle çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkileri önlemektir.
  • Verde Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. çevre politikası hedeflerinin sürdürülebilir kalkınma hamleleriyle her zaman gözden geçirileceğini ve çevre performansını teknolojiyle sürekli artıracağını taahhüt eder.