Dünya Gazetesi 08.09.2009

Verde, zeytinyağında tedarik büyüğü oldu, sırada ihracat liderliği var