İLETİŞİME GEÇ

Sıkça Sorulan Sorular

Zeytinyağını ısı, ışık nemden uzak tutmalıyız ve kokusuz ortamdan ağzı kapalı bir şekilde muhafaza etmeliyiz. Zeytinyağı hiçbir koşulda güneşte bırakılmamalıdır

Zeytinyağı doğal bir üründür yapısında sağlık ve beslenmemiz açısından yararlı squalene gibi hidrokarbonlar, büyük moleküllü yağ asidi esterleri ve mumsu maddeleri (wax) barındırdığından dolayı 12 ͦC nin altındaki sıcaklıklarda pelteleşmeye beyaz tanecikli hale gelmeye başlayabilir uzun süre düşük sıcaklıkta beklerse donuk bir hal alır. Donan zeytinyağı oda sıcaklığında tekrar sıvı hale gelecektir. Bu durum yağın tadında ve içeriğinde de herhangi bir bozulmaya veya değişikliğe neden olmaz.

Zeytinyağı su gibi standart bir donma sıcaklığına sahip değildir. Zeytinyağı 12 °C nin altındaki sıcaklıklarda donmaya başlayabilir. Fakat donması için belirli bir sıcaklık veremeyiz. Donmasını etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörler zeytinyağı ile ilgili olanlar ve çevresel faktörler olarak 2 ye ayrılır.

Çevresel faktörler arasında sıcaklık, süre, bulunduğu kabın ısı iletim geçirgenliği gibi faktörler önemli bir etkendir.

Zeytinyağının kendisinden kaynaklı faktörler ise o ürünün bağıl nem (su), posa, içeriği, ürünün üretim metotları ve zamanı, hasat zamanı, zeytinin çeşidine bağlı olarak zeytinyağının kimyasal yapısı gibi etmenler de yine donma derecesini etki eden etmenlerdir.

Bu nedenle zeytinyağının donma noktası konusunda kesin bir derece belirtmemiz mümkün değildir. Ancak -6 ile +12 ºC aralığında değişebilmektedir. Ayrıca literatürlerde de donma sıcaklığı ile ilgili kesin bir veri bulunmazken, sıcaklığa bağlı donma süresi ile ilgili de kesin bir veriye rastlanamamaktadır.

 Kullandığımız tüm ambalajlarımız için geri dönüşüm firmaları ile anlaşmalarımız bulunmaktadır. Tüm ürünlerimiz geri dönüşümlü ambalajlara sahiptir. 

A)Son Kullanma Tarihi (SKT) nedir?
Son Kullanma Tarihi, Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi ile aynı değildir. Son Kullanım Tarihi (SKT) veya Son Tüketim Tarihi (STT) olarak ifade edilir. Bu, bir ürünün sağlıklı ve kaliteli bir şekilde en son kullanılabileceği tarihi ifade eder.

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğine göre; mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen ve kısa süre sonra insan sağlığı açısından tehlike teşkil etmesi muhtemel olan gıdaların tüketilebileceği son tarihini gösterir. Son Kullanma Tarihi geçen gıdanın besin içeriği, etikette öncesinde belirtilen değerlerle aynı olmayabilir. Bu durumda Son Tüketim Tarihi (STT) geçmiş gıdaların etiketinde yer alan tarihten sonra tüketilmemesi, satın alınmaması ve satılmaması gerekiyor. Bu tarihleme şekli daha çok riskli gıdalarda kullanılıyor. Bunlardan bazıları; et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleriyle yumurta gibi gıdalardır.

 Son Tüketim Tarihi’ bilgisinin olduğu gıdalarda, Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi ise yer almaz.

B)Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) nedir?

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğine göre; uygun şekilde muhafaza edildiğinde, gıdanın kendine has özelliklerini koruduğu süreyi gösteren tarih, Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi’ni gösterir. O tarihe kadar ürün kalitesini en iyi şekilde muhafaza eder. Fakat belirtilen tarih geçtikten sonra ise kalitesi ve besin değeri azalmaya başlıyor. Aslında önceden paketlenmiş bir yiyeceğin, dayanıklılık ömrünün ne zaman biteceğini gösteren bir tarihlemedir. Paketi açılmamış bir gıda ürününün uygun koşullar altında depolandığında besin değerini ve tazeliğini koruyacağı, potansiyel raf ömrü hakkında bilgi vermeyi amaçlar. Böylelikle bir ürünün en iyi lezzet veya kalite zamanını belirtir.

Uygun koşullarda muhafaza edilip satışa sürülmüş ve T.E.T.T. geçmemiş ürünümüzü paketi açıldıktan sonra 2 ay içerisinde tüketilmesini tavsiye ediyoruz.

Ürünlerimiz sınıflarına göre farklı asitlik değerlerine sahiptir. Ürünlerimizin Asit analizi dahil tüm analiz parametreleri Türk Gıda kodeksine uygundur. Asitlik değerleri sınıflarının izin verilen asitlik değeri içerisindedir.

Bitkisel yağlar gliserin(gliserol) ve yağ asitlerinin birleşmesiyle ortaya çıkarlar. Teorikte tüm bitkisel yağlar gliserine bağlanmıştır. Fakat karşılaştıkları olumsuz koşullar yağ asitlerini gliserinden kopararak serbest hale getirir. Biz buna asitlik diyoruz.

100 gr zeytinyağında bulunan serbest yağ asitlerinin "oleik asit" cinsinden miktarının belirlenmesi ile o yağın serbest asitlik değeri belirlenmiş oluyor.

Asitlik değerine etki eden faktörler aşağıda sıralanmıştır.

·      Kullanılan zeytinin cinsi

·      Zeytin ağacının yetiştiği bölge ve toprak özellikleri

·      Zeytin ağacının yetiştiği dönemdeki çevresel faktörler ve hava durumu

·      Zeytinin olgunluk derecesi

·      Toplama zamanı

·      Toplama şekli

·      Toplama ve sıkma arasındaki süre

·      Sıkma tekniği

·      Paketleme ve depolama yöntemleri

Zeytinyağında sadece boğazımızı yakıp yakmamasına göre kalitesi hakkında bir değerlendirmede bulunamayız. İyi bir Zeytinyağında kötü tat ve koku gibi olumsuz özelliklerden hiçbiri bulunmamalı, Olumlu özelliklerin dengeli olması ve yoğunluğu bize yağın kalitesi hakkında fikir verir.

Zeytinyağının olumlu özellikleri şu şekildedir.

a-Meyvemsilik (koku): Sağlam, taze, olgunlaşmış veya olmamış zeytinden gelen karakteristik, yağ kokusu özellikleri. Direkt veya burnun dibinde hissedilir. Zeytinin çeşidine bağlı olarak sağlıklı, taze, yeşil ya da olgun meyveden elde edilen yağın algılanan karakteristik meyvemsi aromasını anımsatır.

b-Acılık: Yeşil veya değişik renkte olan zeytinden elde edilir. Yeşil zeytinlerden yada yeşilden mora meyve döngüsüne geçen zeytinlerden elde edilen yağın karakteristik belirgin tadıdır. Dilin "V" bölgesindeki tat alma hücreleri ile bulunur. Dilin ucu ve yan tarafları ile hissedilir.

c-Yakarlık: Yağın duyusal karakteristiği olan yakma hissidir. Çoğunlukla mevsimin başlangıcında hala yeşil olan zeytinlerden üretilen yağlarda hissedilir. Bu his, tüm ağız boşluğunda algılanabilir, özellikle boğazda hissedilir. Yağların genel karakteristiği olan genizde yanma hissi, çoğunlukla yeşil zeytinlerden sıkılmış yağlarda görülür. Boğazınızda karabiber yanması gibi bir yanma hissedersiniz. Yemek borunuzdan aşağı inmez genizde kalır.

Zeytinin hasat dönemi; zeytin çeşidi ve bölgelerine göre değişmekle birlikte ekim-mart ayları arasındadır. Zeytin olgunlaşma evresinde önce yeşil olur sonra mora ve en sonunda siyaha döner. Erken Hasat Zeytinyağı Zeytinin henüz yeşilken toplanıp sıkılmasıyla elde edilen türe denir. Sızma zeytinyağına göre daha keskin tadı ve güçlü aroması ile sevenlerin keyifle tüketebileceği erken hasat zeytinyağı yoğun ve acımsı bir lezzete sahiptir. Salata, meze ya da kahvaltılara eşsiz bir tat katmaktadır.

Natürel zeytinyağı: Zeytin ağacı meyvesinden doğal niteliklerinde değişikliğe neden olmayacak bir ısıl ortamda, sadece yıkama, dekantasyon, santrifüj ve filtrasyon işlemleri gibi mekanik veya fiziksel işlemler uygulanarak elde edilen; kendi kategorisindeki ürünlerin fiziksel, kimyasal ve duyusal özelliklerini taşıyan yağları ifade eder.

Natürel zeytinyağları;

a) Natürel sızma zeytinyağı: Doğrudan tüketime uygun, serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her 100 gramda 0,8 gramdan fazla olmayan yağlar,

b) Natürel birinci zeytinyağı: Doğrudan tüketime uygun, serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her l00 gramda 2,0 gramdan fazla olmayan yağlar.

Rafine zeytinyağı: Ham zeytinyağının doğal trigliserid yapısında değişikliğe yol açmayan metotlarla rafine edilmeleri sonucu elde edilen ve serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her l00 gramda 0,3 gramdan fazla olmayan yağdır.

Riviera zeytinyağı: Rafine zeytinyağı ile doğrudan tüketime uygun natürel zeytinyağları karışımından oluşan ve serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her l00 gramda l,0 gramdan fazla olmayan yağdır.

Üretim aşamaları ve kullanım alanları farklıdır. 

Natürel Sızma zeytinyağı; Zeytininin hasat edilmesinden, üretilmesine ve sofralarımıza ulaşmasına kadar olan tüm süreçlerinde maksimum özen gösterilerek üretilen Zeytinyağının en doğal, en sağlıklı ve en besleyici halidir. Bu yüzden salatalarda, soğuk mezelerde, yüksek ısı gerektirmeyen yemeklerde ve yoğun zeytinyağı aroması istenen yemeklerin pişirmenin son aşamasında kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

 Riviera Zeytinyağı; Tat, koku ve aroma olarak istenen özelliklerde üretilemeyen 2 asit üstünde üretilen zeytinyağının rafine edilmesinden sonra belirli oranlarda Natürel Zeytinyağı ile karıştırılması (birleştirilmesi) ile elde edilen zeytinyağına verilen isimdir. Kızartmalarda, Sıcak yemeklerde ve hafif Zeytinyağı tadı aranan tüm yemek kek ve pasta ürünlerinde kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

Verde natürel birinci Zeytinyağı olgun meyve tadı isteyenlerin tercih edeceği bir ürün olup bu ürünümüzde Natürel Zeytinyağı kategorisindedir.

Tat ve aroma olarak Natürel Sızma Zeytinyağına göre daha az acılık ve yakarlık içererek daha yumuşak bir lezzete sahiptir. Asitlik derecesi olarak %0,8-2 asit arasındaki yağlardır.

Bitkisel yağlar gliserin(gliserol) ve yağ asitlerinin birleşmesiyle ortaya çıkarlar. Teorikte tüm bitkisel yağlar gliserine bağlanmıştır. Fakat karşılaştıkları olumsuz koşullar yağ asitlerini gliserinden kopararak serbest hale getirir. Biz buna asitlik diyoruz.

100 gr zeytinyağında bulunan serbest yağ asitlerinin "oleik asit" cinsinden miktarının belirlenmesi ile o yağın serbest asitlik değeri belirlenmiş oluyor.

Asitlik değerine etki eden faktörler aşağıda sıralanmıştır.

·      Kullanılan zeytinin cinsi

·      Zeytin ağacının yetiştiği bölge ve toprak özellikleri

·      Zeytin ağacının yetiştiği dönemdeki çevresel faktörler ve hava durumu

·      Zeytinin olgunluk derecesi

·      Toplama zamanı

·      Toplama şekli

·      Toplama ve sıkma arasındaki süre

·      Sıkma tekniği

·      Paketleme ve depolama yöntemleri

Natürel Zeytinyağları ve Riviera Zeytinyağları aşağıda verdiğim etmenlere bağlı olarak değişen oranlarda kendine özgü tat ve kokuya sahiptir. Tamamen kokusuz zeytinyağı Rafine Zeytinyağlarıdır. Koku tek başına bir kalite göstergesi değildir.

·      Kullanılan zeytinin cinsi

·      Zeytin ağacının yetiştiği bölge ve toprak özellikleri

·      Zeytin ağacının yetiştiği dönemdeki çevresel faktörler ve hava durumu

·      Zeytinin olgunluk derecesi

·      Toplama zamanı

·      Toplama şekli

·      Toplama ve sıkma arasındaki süre

·      Sıkma tekniği

·      Paketleme ve depolama yöntemleri

Zeytinyağı eldesin den sonra arta kalan pirinanın (zeytin hamurunun) tekrar işlenmesi ile elde edilen yağdır. 

Prina Yağı zeytin meyvesinden elde edilen bir yağ olduğu için, Zeytinyağı ve fındık yağı gibi meyve yağları sınıfına girmektedir.

Zeytinyağı gibi zeytin meyvesinden elde edildiği için yağ asitleri ve trigliserit bileşimleri zeytinyağı ile aynıdır. Her iki yağ da yüksek oleik asit içeriğine sahiptir.

Kızartmalık Pirina Yağının genel adı Rafine pirina yağıdır. Ham pirina yağının doğal trigliserid yapısında değişikliğe yol açmayan metotlarla rafine edilmeleri sonucu elde edilen ve serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her l00 gramda 0,3 gramdan fazla olmayan yağdır.

Rafinasyon da amaç, yağın yapısına ve faydalı minör bileşenlere (tokoferol, squalen, sterol gibi) zarar vermeden, yağın bünyesinde bulunan ve depolama, ısıl stabilite ve tüketici beğenisine olumsuz etki yapabilen bileşenleri mümkün olduğunca yağdan uzaklaştırmaktır.

Firmamız standartlar ve yönetmeliklere göre ürün adı Rafine Prina Yağı olan ürünümüzü ‘’Verde Kızartmalık’’ markasını tescil ettirerek piyasaya arz etmektedir.

Firmamız, ülkemizde bulunan en modern rafine tesislerden birine sahiptir. Avrupa Birliği ülkeleri ve A.B.D. standartlarına uygun rafine prina yağı üretebilen tek tesis olma özelliğine sahiptir.

Rafine Pirina yağı minör bileşenler açısından rafine zeytinyağına göre daha zengin bir yağdır.

  • Yapılan çalışmalarda rafine yağların ısıl stabilitelerinin ham veya natürel yağlara göre yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu açıdan rafine pirina yağının ideal bir pişirme ve kızartma yağı olduğu söylenebilir.
  • Rafine pirina yağı, natürel zeytinyağı ile aynı yağ asitleri bileşimine sahip olmasına rağmen, rafine olduğu için daha yüksek dumanlanma noktasına sahiptir, bu nedenle yağın kullanım ömrü de uzun olmaktadır. 

Rafine pirina yağı diğer bitkisel yağlarla karşılaştırıldığın da bile iyi bir ısıl işlem ya da kızartma yağıdır. Kızartma yağlarından dumanlanma noktası sıcaklığı (smoke points) ne kadar yüksek ise o yağın ısıl işleme dayanması iyi olur. Firmamızın ürettiği rafine prina yağının dumanlanma noktası sıcaklığı 241-245 °C aralığındadır. Piyasada satılan birçok rafine yağın (mısır, soya, Ayçiçek yağı gibi) dumanlanma noktası sıcaklığı ortalama 220-230 °C aralığındadır.

  • Yüksek oleik asit içeriği nedeniyle diğer yağlara göre daha yüksek kızartma stabilitesine sahiptir.
  • Yine yüksek viskozitesi nedeniyle, pişirme ve kızartma işlemleriyle hazırlanan ürünlerin (örn: bazı fırıncılık ürünleri ve emülsüfiye ürünler) arzu edilen tekstürel (yapısal) özelliklerinin sağlanmasında avantaj sağlamaktadır.

Ham prina yağının rafine edilmesinden sonra belirli oranlarda Natürel Zeytinyağı ile karıştırılması (birleştirilmesi) ile elde edilen ürüne verilen isimdir.

Yönetmeliğe göre tanımı şu şekildedir. “Rafine pirina yağı ve doğrudan tüketime uygun natürel zeytinyağları karışımından oluşan, serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her l00 gramda 1,0 gramdan fazla olmayan yağdır.”

Firmamız standartlar ve yönetmeliklere göre Rafine Prina Yağı ve Natürel Zeytinyağı ile harmanlanmış olan ürünümüzü ‘’Verde Yemeklik’’ markasını tescil ettirerek sizlere ulaştırmaktadır

Sıvı yağ kullanarak yapılabilecek tüm yemekleri daha sağlıklı bileşenlere sahip Verde Yemeklik Prina yağı ile sofralarınızda güvenle tüketebilirsiniz.

Verde